Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

O klubu

Spomladi leta 2010 je dozorela ideja o ustanovitvi kluba vseh nekdanjih škofijk in škofijcev, ki se je kalila v naših razmišljanjih in pogovorih že več let. Potreba po takšnem klubu je rasla s številom generacij, ki so zapustile šolske klopi Škofijske klasične gimnazije, in z zavedanjem, da so prijateljske vezi med nami poleg bogatega znanja naša najdragocenejša popotnica za življenje.
Prav z namenom negovanja obstoječih in sklepanja novih prijateljstev med nekdanjimi dijakinjami in dijaki ter ohranjanja vezi z Zavodom sv. Stanislava je 22. 5. 2010 luč sveta ugledal Klub ALUMNI Škofijske klasične gimnazije v Šentvidu.

Poslanstvo

Ustanovitelji Kluba Alumni ŠKG, med drugimi tudi Zavod sv. Stanislava in Študentsko društvo Megaron, smo v temeljni akt zapisali naslednje cilje oziroma poslanstvo kluba:

  • spodbujanje sodelovanja med nekdanjimi dijaki na strokovnem, znanstvenem, poslovnem in drugih področjih;
  • podpiranje nekdanjih dijakov pri njihovem uveljavljanju na naštetih področjih;
  • ohranjanje in krepitev povezanosti med Zavodom sv. Stanislava in nekdanjimi dijaki;
  • spodbujanje razvoja Zavoda sv. Stanislava, skrb za njegovo odličnost ter ugled;
  • zbiranje finančne in druge pomoči za uresničevanje poslanstva Zavoda sv. Stanislava;
  • širjenje zavesti o pomenu humanističnega in klasičnega izročila Škofijske klasične gimnazije v Šentvidu;
  • ohranjanje in krepitev vezi med profesorji Škofijske klasične gimnazije v Šentvidu ter drugimi zaposlenimi v Zavodu sv. Stanislava in nekdanjimi dijaki.

 

Klub Alumni naj s svojimi dejavnostmi in dogodki postane shajališče in središče iz katerega bo izhajalo sodelovanje, ki bo prinašalo dodano vrednost za širšo družbo ter za življenja nekdanjih škofijcev in škofijk.

Način izvrševanja poslanstva

Zastavljene cilje klub uresničuje v duhu temeljnega vodila “UNITAS, LIBERTAS, CARITAS”. Med številnimi  dejavnostmi zavzema posebno mesto izdajanje revije AMO®, ki izhajal dvakrat letno. Za ohranjanje pristnih medsebojnih odnosov pa so pomembna redna družabna srečanja, v prvi vrsti pomladanski piknik in srečanje ob dnevu sv. Stanislava.

Za lajšanje medsebojnega povezovanja bo vzpostavljena redno ažurirana spletna evidenca članov, do katere bodo lahko dostopali vsi člani kluba. Obveščanju je poleg revije AMO® namenjena tudi spletna stran www.alumni.si, za hitrejši pretok informacij pa bodo skrbeli predstavniki razredov.

Za več podrobnosti o klubu si preberi njegov statut.

Vodstvo kluba

V trenutnem razširjenem odboru kluba delujejo (od leve proti desni): Robert Vurušič, Matej Rajk, Tadej Rifel, Marko Weilguny, Nina Sojar Košorok, Žiga Sojar, Teja Primožič.